Trocellen N rolna (polietilen podloga za laminat i druge podne obloge) je hemijski umrežena poliolefin pena sa zatvorenom ćelijskom strukturom. Idealan je materijal za fine podne neravnine do 3,2mm . Ova podloga pruža zvučnu udobnost u sobi,prigušuje zvuk koraka, supstrat polietilena održava stabilne karakteristike pri visokim statičkim i dinamičkim opterećenjima tokom vremena.Ima optimalnu kombinaciju čvrstoće i dinamičke elastičnosti, što mu daje odlična zvučno izolaciona svojstva.

 

Trocellen N je evropski  proizvod od  ekspandiranog polietilena, mrežaste strukture sa zatvorenim ćelijama.Pored velike palete proizvoda, u segmentu tehničke izolacije ovim putem Vam predstavljamo zvučnu i termo izolaciju.

 Svrha upotrebe:

 • smanjenje toplotnih gubitaka
 • sprečavanje pojave kondenzata iz vazduha
 • sprečavanje ili smanjivanje buke, vibracije
 • zaštitni sloj

Tnehničke karakteristike:

 •  struktura: zatvorene ćelije
 • temperaturni opseg primene: od -60 do + 90 °C
 • gustina: 30 kg/m3
 • koeficijent provođenja toplote (0 °C): 0.032W/mk
 • otpornost na vodenu paru: 0,18 % za 28 dana
 • otporvost na vodu: max 5% za 28 dana
 • stepen otpornosti na plamen i vatru: B1-B3 tačka topljenja: 285 °C
 • otpornost na vlagu i bakterije
 • odlična elastičnost

Vrste izolacija:

 •  N normalna PE izolacija (B3)
 •  NF teško zapaljiva PE izolacija (B1)
 •  LFV softly PE teško zapaljiva izolacija (B1)

 

VIDI LISTU ZATVORI