04.08.2020

Zbog ukazanih potreba preduzeće  MAS-PROMET  doo, prima u radni odnos radnike na sledećim radnim mestima:
1.  radnik u proizvodnji ........................................................ 4 izvršioca,
2.  vozač, kurir sa "B"  kategorijom ..................................... 1  izvršioc,
3.  vozač kamiona sa "C"  kategorijom ( dnevne ture) ....... 1 izvršioc,
4.  trgovac, komercijalista ................................................... 1  izvršioc,
5.  radnik na održavanju mašina i proizvodnog procesa .... 1 izvršioc,
6.  radnica u trpezariji i održavanju higijene ...................... 1 izvršioc,
7.  radnik na utovaru robe ................................................... 1 izvršioc,
 
Za  dodatne informacije možete se obratiti 
 na 063/500-879;   milenko@mas-promet.co.rs
Milenko  Šurlan